PROFILE SYARIKAT
NAMA SYARIKAT:-
ISTHIFAAUL MUMTAZ ENTERPRISE
REG NO:-IP 0297741-X­­­­­­­­­­­­

KAMI MEMBEKAL & MENGEDARKAN BUKU LATIHAN UNTUK PRA-SEKOLAH DAN SEBAGAINYA...anda mempunyai pertanyaan? anda boleh talefon/fax kami

di 05-8904213

atau hubungi /
WhatsApp / sms Noor Ain Bt Saidin@Salleh di

019-5710626,

atau Ismail Mat Hussain di

019-5101070

TEMPAHAN DIBUKA SEKARANG...

Buku Teks dan Sumber KAFA / SRA

BUKU TEKS DAN SUMBER KAFA / SRA

Buku Teks Sumber KAFA / SRA ini dibekalkan dengan 7 Judul
1- Lughotul Quran
2- Akhlak Islamiah
3- Asas Ulum Syariah Akidah
4- Asas Ulum Syariah Ibadat
5- Jawi Baru Khat
6- Sirah Rasulullah
7- Asas Tilawah Al-Quran

Sukatan Terbaru
Ujian Penilaian Rekod Prestasi Murid Latihan Mengikut Kemahiran Intergrasi Nilai Iman & Takwa Cadangan Aktiviti & Penghayatan
Buku Teks ini disediakan untuk Tahun 1 Hingga Tahun 6

+++ --- +++
LUGHOTUL QURAN
Buku ini dilengkapi dengan isi kandungan yang dirancang untuk memenuhi sesi pengajian dalam satu tahun. Ia sangat berfaedah kepada murid untuk memenuhi & menghayati serta memperluaskan ilmu pengetahuan dalam Bahasa Arab, Pemahaman yang baik dalam Bahasa Arab menjadikan sesaorang itu lebih memahami kandungan Al-Quran.

Penerbitan buku ini juga dilihat sebagai satu usaha untuk mendidik generasai pelajar bagi memantapkan lagi iman & aqidah sesaorang pelajar & seterusnya diamal dalam kehidupan harian.

Buku ini menyarankan aktiviti aktiviti pembelajaran bagi membina serta mengasah kemahiran murid dalam mengenal, membaca, menulis, memahami, mengingati dan menghayati. Buku ini amat sesusai untuk memahami, mengingat & menghayati. Buku ini amat sesuai untuk kegunaan murid di Sekolah Rendah Agama (SRA) & Kelas Al-Quran & Fardu Ain (KAFA).

+++ --- +++
AKHLAK ISLAMIAH
Buku ini disusun dengan lengkap untuk memenuhi sesi pengajian dalam satu tahun. Penyediaannya dibuat bagi membolehkan para pelajar menyebut, membaca, mengenal, memahami & menulis.

Buku ini memuat nota nota yang padat, tepat & mudah difahami. Buku ini amat sesuai digunakan di Sekolah Rendah Agama & Kelas al-Quran dan Fardu Ain (KAFA).

Kandungan buku ini diharap akan dapat meningkatkan pengetahuan & kemahiran murid dalam pendidikan agama & moral di samping memertabatkan nilai warisan Islam. Seterusnya, dapat melahirkan insan yang beragama, mempunyai jati diri & nilai nilai murni serta modal insan kearah masa depan yang cemerlang, gemilang & terbilang.

+++ --- +++
ASAS ULUM SYARIAH AKIDAH
Buku ini disusun dengan lengkap untuk memenuhi sesi pengajian dalam satu tahun. Penyediaannya dibuat bagi membolehkan para pelajar menyebut, membaca, mengenal, memahami & menulis.

Buku ini memuat nota nota yang padat, tepat & mudah difahami. Buku ini amat sesuai digunakan di Sekolah Rendah Agama & Kelas al-Quran dan Fardu Ain (KAFA).

Kandungan buku ini diharap akan dapat meningkatkan pengetahuan & kemahiran murid dalam pendidikan agama & moral di samping memertabatkan nilai warisan Islam. Seterusnya, dapat melahirkan insan yang beragama, mempunyai jati diri & nilai nilai murni serta modal insan kearah masa depan yang cemerlang, gemilang & terbilang.

+++ --- +++
ASAS ULUM SYARIAH IBADAT
Ia diolah untuk memenuhi sesi pengajian dalam satu tahun. Penyediaannya dibuat bagi membolehkan para pelajar menyebut, membaca, mengenal dan menulis dengan lebih cepat & mudah.

Buku ini memuat nota nota yang padat, tepat & mudah difahami. Setiap tajuk disertakan dengan latihan objektif dan subjektif yang sesuai mengikut tahao kemahiran & kebolehan mereka. Buku ini amat sesuai digunakan di Sekolah Rendah Agama & Kelas al-Quran dan Fardu Ain (KAFA).

Diharapkan buku ini meningkatkan pengetahuan & kemahiran murid dalam pendidikan agama & moral disamping memertabatkan nilai warisan Islam. Ia selaras dengan misi & visi kerajaan dalam melahirkan modal insan yang cemerlang.

+++ --- +++
JAWI BARU KHAT
Buku ini disusun dengan lengkap untuk memenuhi sesi pengajian dalam satu tahun. Penyediaannya dibuat bagi membolehkan para pelajar menyebut, membaca, mengenal, memahami & menulis.

Buku ini memuat nota nota yang padat, tepat & mudah difahami. Buku ini amat sesuai digunakan di Sekolah Rendah Agama & Kelas al-Quran dan Fardu Ain (KAFA).

Kandungan buku ini diharap akan dapat meningkatkan pengetahuan & kemahiran murid dalam pendidikan agama & moral di samping memertabatkan nilai warisan Islam. Seterusnya, dapat melahirkan insan yang beragama, mempunyai jati diri & nilai nilai murni serta modal insan kearah masa depan yang cemerlang, gemilang & terbilang.

+++ --- +++
SIRAH RASULULLAH
Buku ini disusun dengan lengkap untuk memenuhi sesi pengajian dalam satu tahun. Penyediaannya dibuat bagi membolehkan para pelajar menyebut, membaca, mengenal, memahami & menulis.

Buku ini menyarankan aktiviti aktiviti pembelajaran bagi membina serta mengasah kemahiran murid dalam mengenal, membaca, menulis, memahami, mengingati dan menghayati sifat sifat Allah SWT dala mata pelajaran tersebut. Buku ini amat sesuai untuk kegunaan murid di Sekolah Rendah Agama dan Kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA).

+++ --- +++
ASAS TILAWAH AL-QURAN
Buku ini disusun dengan lengkap untuk memenuhi sesi pengajian dalam satu tahun. Penyediaannya dibuat bagi membolehkan para pelajar menyebut, membaca, mengenal, memahami & menulis.

Buku ini memuat nota nota yang padat, tepat & mudah difahami. Buku ini amat sesuai digunakan di Sekolah Rendah Agama & Kelas al-Quran dan Fardu Ain (KAFA).

Kandungan buku ini diharap akan dapat meningkatkan pengetahuan & kemahiran murid dalam pendidikan agama & moral di samping memertabatkan nilai warisan Islam. Seterusnya, dapat melahirkan insan yang beragama, mempunyai jati diri & nilai nilai murni serta modal insan kearah masa depan yang cemerlang, gemilang & terbilang.

+++ --- +++

Buku Teks & Sumber KAFA/SRA ini disusun berdasarkan sukatan pelajaran terkini, lengkap & komprehensif berpandukan kepada Sukatan Pelajaran Kelas al-Quran & Fardu Ain (KAFA) yang disediakan oleh bahagian Pembangunan Pendidikan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Perdana Menteri.

Sukatan Terbaru Dikeluarkan Oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk Digunakan Di Sekolah Rendah Agama & KAFA

PENERBITAN FARGOES SDN BHD